Inspectie: DC Rotterdam niet veilig bij brand


11 december 2011, na de opstand de solidariteit:
verslag lawaaidemonstratie bij DC Rotterdam

Lees hier de brief van gevangen migranten in 'DC16'!


1 december 2010: Start van campagne tegen bouw Justitieel Complex Schiphol. BAM BESMET BEDRIJF verklaard.


6 januari 2011: Actiegroep publiceert documenten BAM over bouw Justitieel Complex
Oproep 14 januari 2011: Lawaaidemo bij BAM hoofdkantoor in Bunnik.
1 december 2010: Ontsmettingsactie bij BAM BESMET BEDRIJF
Nieuwe campagne websites online

Vanaf 1 december 2010 is de campagne tegen het nieuwe Justitieel Complex op Schiphol van start.
De opdracht daarvoor is op 8 april 2010 aan BAM BESMET BEDRIJF gegund.
Zowel Rotterdam Airport als Schiphol zijn PPS gevangenissen waarin mensen zonder papieren worden opgesloten met als uiteindelijke doel: hun deportatie. De campagne richt zich tegen de bedrijven die hier munt uit slaan.

Winst uit opsluiting

Het detentiecentrum DC16, dat tijdens de bouw op 25 maart 2010 werd geblokkeerd en bezet, is in juli 2010 in gebruik genomen.

DC16 is de naam van het consortium dat dit nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport heeft gebouwd, en voor 25 jaar zal exploiteren, een PPS project. Het 'oude' uitzetcentrum op Rotterdam Airport wordt momenteel ook nog gebruikt.

Begin 2009 werd begonnen met de bouw van het nieuwe detentie- en uitzetcentrum op Rotterdam Airport (Zestienhoven). Het is de eerste keer in Nederland dat de bouw van een gevangenis door middel van publiek-private samenwerking (PPS) is aanbesteed. Hiermee is de gang naar privatisering van het hele gevangenissysteem in gang gezet.

Vol trots meldt het consortium, bestaande uit Ballast Nedam, Strukton, EGM architecten, ISS Facility Services, en Smits van Burgst, dat het in februari 2008 de PPS voor deze nieuwbouw heeft 'gewonnen' (zie persbericht Strukton).

Contract en financiering

DC16 heeft op 27 maart 2008 het contract met de staat getekend. Dit is een contract met een looptijd van 25 jaar. Hiermee is een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid. De ┤financial close┤, het rondmaken van de financiering, vond plaats op 20 mei 2008.
STOP DC16!Inmiddels is de nieuwbouw, met een gepland aantal cellen van 320, om totaal 576 (dat zijn er in Zestienhoven nu 212) mensen in op te sluiten, opgeleverd en in gebruik genomen...

Actie

Met deze website en meer acties zet Werkgroep Stop Deportaties de campagne tegen nieuwbouw van het detentie- en uitzetcentra voort. Openlijke, directe, confronterende, geweldloze acties die zich zullen uitbreiden naar alle verantwoordelijke bedrijven.

Vrijheid van beweging

Werkgroep Stop Deportaties gaat ervan uit dat elk mens recht heeft zich over de aarde te bewegen, zich te vestigen, en een bestaan op te bouwen. Dit recht is niet voorbehouden aan de burgers, bedrijven en regeerders van de welvarende kapitaalkrachtige economieŰn die zich het recht hebben toegeŰigend om mensen uit te buiten, uit te sluiten, op te sluiten, en te deporteren.
Vˇˇr een gelijke verdeling van welvaart, voor open grenzen, voor vrijheid van beweging. Voor de sluiting van alle detentiecentra en gevangenissen.

Doe mee!

Blokkade en bezetting bouw nieuw detentiecentrumKom ook in actie tegen de nieuwbouw van deze en andere gevangenissen! Daarmee kom je ook in actie tegen de nieuwbouw van Kamp Zeist, en Schiphol Oost, want verschillende bedrijven betrokken bij DC16 kunnen ook betrokken zijn bij Kamp Zeist en Schiphol.

Voor Schiphol Oost werd net als bij Rotterdam Airport een PPS wedstrijd door de staat uitgeschreven, met nog maar twee consortia in de running in tegenstelling tot drie bij Rotterdam Airport. Heeft de campagne effect? Wie weet.

De betrokken bedrijven vinden dat ze alleen maar uitvoeren wat de staat wil. Zij vinden dat zij nergens voor verantwoordelijk zijn. Maar zonder hun medewerking wordt er niet gebouwd, en dus niet opgesloten. Daarom gaan we het de bedrijven zo onaantrekkelijk mogelijk maken om aan dit alles mee te doen!

Meer informatie

Wil je meer weten over vreemdelingendetentie, over Fort Nederland, over PPS, over de betrokken bedrijven, over acties, klik dan verder op deze site.

STOP DC16!


Details

We zijn bezig zoveel mogelijk gedetailleerde informatie te achterhalen. Dus weet je iets, mail ons!

- Aantal cellen: 320, verdeeld over 10 units van 32 cellen
- Units: 6 voor mannen (2 persoonscellen, dus per unit 64 mannen), 2 voor vrouwen (2 persoonscellen, dus per unit 64 vrouwen), 2 voor mannen "die extra zorg- of beheersmaatregelen behoeven", een extra beveiligde unit met strenger regime dus (dit zijn 1 persoonscellen, 32 mannen per unit).
- Kinderen?: waarschijnlijk wel. In het ontwerp van een andere mededinger naar dit project werden cellen ingepland voor 'gezinnen'. Dit zullen in het huidig ontwerp waarschijnlijk cellen zijn in de units voor vrouwen.
- NB. Niet vermeld worden: isoleercellen, maar die zijn er wel want die zijn er in alle gevangenissen.
- Deels detentiecentrum, deels uitzetcentrum, en een deel van de cellen is voor de marechaussee. Verdeling van aantal cellen DC/UC/Kmar is nog niet bekend.
- Hoeveel mensen kunnen er worden opgesloten: 576 (dat zijn er in het huidige UC: 212)

- Hoogte van de muur: 5 meter 30
- Ligging: Op het nieuw te ontwikkelen bedrijven terrein (deelplan II) op Rotterdam Airport. Dit blijkt te zijn tegenover de vertrek- en aankomsthal.
- Pal naast start- en landingsbanen!: Slechts 400m uit het hart van de start- en landingsbaan en ca. 200m uit het hart van de taxibaan. Daarmee komt het gebouw midden in de 35KE geluidszone, een zone waar nergens een permanent gebouw mag worden opgericht, laat staan dat men er permanent mag verblijven.
- Geplande opleverdatum: 1 juni 2010 (zover we weten niet gehaald)
- Geplande ingebruikname: juli 2010 (zover we weten niet gehaald)

Bronnen van informatie:
- Brief van samenwerkende bewoners organisaties Schiebroek aan Aboutaleb d.d. 11/3/09
- Artikel in AD d.d. 12/3/08
- Artikel in Cobouw d.d. 29/11/08
- Aanbestedingskalender rijksgebouwendienst: aankondiging van een gegunde opdracht d.d. 10/4/2008
- Persbericht DC16 d.d. 12/3/08 (pdf)
- Reactie van de overheid d.d. 4/2/09 op het rapport van de CPT (europese commissie tegen folter). De informatie staat bovenaan blz. 17 in dit engelstalige pdf bestand.
- Reactie van de overheid d.d. 29/1/08 op het rapport van de CPT (europese commissie tegen folter). Hier onderaan blz. 7 in dit nederlandstalige pdf bestand
- Ontwerp bureau Bruggink voor deelname van consortium Chimaera (Fortis, Van Wijnen Noord, Prisma Facility Management)